Meester Dirk Jacob Veegens

Op 8 augustus 1899 werd te ‘s-Gravenhage Dirk Jacob Veegens geboren. Hij deed zijn doctoraalexamen in Leiden (1922) en werd daarna advocaat te ‘s-Gravenhage op het kantoor van Wolterbeek Muller, Plantenga en Coops. Uit dit kantoor zal het tegenwoordig bekende De Brauw Blackstone Westbroek ontstaan.

Tevens is mr. D.J. Veegens plaatsvervangend landsadvocaat en raadsheer in de Bijzondere Raad van Cassatie geweest. De Universiteit Leiden heeft hem beloond met een eredoctoraat. Hij schreef onder andere “Acht civilisten in burger” en vele annotaties. Vooral om deze annotaties wordt hij geroemd.

Van belang voor de keuze voor mr. D.J. Veegens als naamgever is zijn “Wenken voor het pleidooi” geweest. In zijn tijd een van de schaarse beschouwingen over de do’s en don’ts van het pleiten. “Wij stellen aan een pleiter in een civiele zaak geen hogere eis dan dat hij op natuurlijke toon een helder en evenwichtig betoog voordraagt – maar zelfs dit is een kunst die moet worden geleerd.”

Hij overleed op 19 november 1984.

Sluit Menu